Ομοφοβια και τρανσφοβια στο δημοτικο; τι αλλο θα δουν τα ματια μας

12:53 AM by

Ομοφοβια και τρανσφοβια στο σχολειο; Τι αλλη διαστροφη θα δουν τα ματια μας.


διαζυγιο


Τί ἀκριβῶς σημαίνει “ὁμοφοβία” καί “τρανσφοβία”; ποιoς φοβᾶται ποιoν ἤ τί; Ὑπάρχουν μεταξύ τῶν παιδιῶν τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου τέτοια φαινόμενα; Δηλαδή φοβᾶται ἤ ἀντιμετωπίζει μέ ρατσισμό ἕνα παιδάκι 6-7 χρονῶν μία …λεσβία; Θά σταθεῖ δάσκαλος ἐνώπιον τῶν μικρῶν παιδιῶν καί θά τούς ἀναλύει τέτοιες διαστροφές;
“Πάντα ἄνω καί κάτω γέγονε, πάντα συγκέχυνται καί διέφθαρται”. Ὅλα ἔχουν γίνει ἄνω κάτω, ὅλα βρίσκονται σέ σύγχυση καί ἔχουν διαφθαρεῖ. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

Ἐν πρώτοις μία παραπομπή στό ἄρθρο 16,2 τοῦ ἐν ἰσχύ Συντάγματος, τό ὁποῖο οἱ ποικιλώνυμοι “ἀναθεωρητές” ἔχουν θέσει στό στόχαστρό τους. Μεταξύ τῶν ὅσων διαλαμβάνει γιά τήν παιδεία ὡς “βασική ἀποστολή τοῦ Κράτους” ἔχει καί ὡς σκοπό καί τήν ἠθική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων. 

Ὁ σεβαστός Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐ.τ., Βασίλειος Νικόπουλος, στό τελευταῖο του ἐξαιρετικό πόνημα μέ τίτλο “Ἀγαπημένο μου Σύνταγμα ἤ ἀντιΣυνταγματικοί παραΛογισμοί” – βιβλίο πού ἀποδομεῖ τούς …ἀποδομητές τοῦ Ἔθνους – σημειώνει τά ἑξῆς σπουδαία: “Τό Σύνταγμα ἀναφέρεται στήν παιδεία τῶν Ἑλλήνων. Στούς Ἕλληνες ἀναφέρονται οἱ συνταγματικοί στόχοι τῆς παιδείας… Ἡ παιδεία τήν ὁποία παρέχει τό ἑλληνικό Κράτος πρέπει κατά τό Σύνταγμα νά εἶναι ἀποκλειστικῶς ἑλληνική…”. (ἔκδ. “Αρμός”, σέλ. 322). 
Ἄρα ὅ,τι εἰσέρχεται στό σχολεῖο, κάθε γνωστικό ἀντικείμενο, πρέπει νά σέβεται τήν ταυτότητά μας, τίς παραδόσεις μας, τήν ἰδιαιτερότητα τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων.

Τήν “ἠθική” ὅλοι τήν κατανοοῦμε. 


“Η ἠθική εἶναι κείνη πού σηκώνει τόν ἄνθρωπο ἀπάνω ἀπό τό κτῆνος καί τόν ντύνει μέ μίαν ἄφθαρτη στολή κεντημένη μέ κάθε εὐγένεια, μέ κάθε σοβαρό καί ὑψηλό αἴσθημα καί πλουμισμένη μέ τά ἀθάνατα διαμάντια πού λέγονται φρονιμάδα, σεμνότητα, γενναιότητα τῆς καρδιᾶς, εὐαισθησία καί εὐγένεια τῆς ψυχῆς καί μέ ὅσα κάνουνε τόν ἄνθρωπο, ἀπό ἕνα σιχαμερό καί ἐξευτελισμένο ζῶο, ἕνα πλάσμα πολύ σπουδαῖο καί θαυμαστό”, γράφει ὁ Φ. Κόντογλου στά “Μυστικά Ἀνθη”. (σέλ. 25). 

Ἐρωτῶ: 

προάγεται ἡ ἠθική ἀγωγή στό σχολεῖο μ’ αὐτό πού διάβασα καί ἀμέσως παραθέτω; 


Εἶναι «Δελτίο Τύπου»: «Ἡ ὁμάδα Ὁμοφοβία καί Τρανσφοβία στήν Ἐκπαίδευση, σέ συνεργασία μέ τό Σχολεῖο Παιχνιδιοῦ – Ἐργαστήρι Πολιτιστικῆς Ἐκπαίδευσης, τή Ζωντανή Βιβλιοθήκη – Human Library Greece καί τό Σύλλογο Διδασκόντων 66ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀθηνῶν, διοργανώνει τήν Παρασκευή 2 Μαίου 2014 στίς 16.45, στό 66ο Δημοτικό Σχολεῖο Ἀθηνῶν, ἡμερίδα μέ θέμα “Ὁμοφοβία καί Τρανσφοβία στήν Ἐκπαίδευση, παιδιά – γονεῖς – ἐκπαιδευτικοί”

Στόχος τῆς ἡμερίδας εἶναι νά ἀνοίξει γόνιμο διάλογο γιά τό θέμα τοῦ ὁμοφοβικοῦ καί τρανσφοβικού ἐκφοβισμοῦ στήν ἐκπαίδευση καί νά ἐπισημάνει τήν ἀναγκαιότητα ἀνάληψης συστηματικῶν καί πολυεπίπεδων δράσεων γιά τή δημιουργία ἑνός κλίματος ἀσφάλειας γιά ὅλα τά μέλη του, δηλαδή τά παιδιά, τούς γονεῖς καί τούς/ τίς ἐκπαιδευτικούς – ὅπως γίνεται σέ ἀρκετά κράτη τῆς ΕΕ.

Στήν ἡμερίδα θά γίνει παρουσίαση τῆς καταγραφῆς τῶν ὁμοφοβικῶν καί τρανσφοβικῶν περιστατικῶν στή σχολική ζωή μέ βάση τά δεδομένα τῆς ἔρευνάς μας πού διεξήχθη μέσω διαδικτύου ἀπό τό 2010 ἕως τό 2013 καί θά γίνει ἐνημέρωση γιά τή νομοθεσία τῆς ΕΕ καί τῆς Ἑλλάδας σχετικά μέ τήν ἴση μεταχείριση σέ θέματα σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου. 

Στή συνέχεια, θά προταθοῦν ὄροι βελτίωσης τῶν προγραμμάτων σεξουαλικῆς ἀγωγῆς – διαφυλικῶν σχέσεων καί καλές πρακτικές γιά τήν πρόληψη καί ἀντιμετώπιση τοῦ ὁμοφοβικοῦ / τρανσφοβικοῦ ἐκφοβισμοῦ στήν ἐκπαίδευση καί θά τονιστεῖ ἡ ἀναγκαιότητα μίας ἀντισεξιστικῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς – μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν προώθηση μίας νέας ἀντίληψης γιά τόν ἀνδρισμό καθώς αὐτό συνδέεται ἄμεσα μείωση τοῦ ὁμοφοβίας καί τῆς τρανσφοβίας. 

Τέλος, θά παρουσιασθεῖ, ὡς παράδειγμα, ἕνα παιδικό βιβλίο πού σέβεται τήν οἰκογενειακή ποικιλομορφία καί μπορεῖ νά συμβάλει στήν ἄρση ὁρισμένων ἐμποδίων πού προέρχονται ἀπό τήν ὁμοφοβία, τήν ὕπαρξη προκαταλήψεων καί τήν ἔλλειψη ἀνάλογων παραδειγμάτων στό παιδαγωγικό ὑλικό».

Ἐρωτῶ: 

τί ἀκριβῶς σημαίνει “ὁμοφοβία” καί “τρανσφοβία”; ποιoς φοβᾶται ποιoν ἤ τί; Ὑπάρχουν μεταξύ τῶν παιδιῶν τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου τέτοια φαινόμενα; 


Δηλαδή φοβᾶται ἤ ἀντιμετωπίζει μέ ρατσισμό ἕνα παιδάκι 6-7 χρονῶν μία …λεσβία; Θά σταθεῖ δάσκαλος ἐνώπιον τῶν μικρῶν παιδιῶν καί θά τούς ἀναλύει τέτοιες διαστροφές; (Οἱ γονεῖς θά τόν καταγγείλουν ὡς σχιζοφρενῆ καί θά τόν στείλουν γιά τά περαιτέρω). 

Τί σημαίνει “νέα ἀντίληψη γιά τόν ἀνδρισμό”; Γιατί εἰδικά γιά τόν “ἀνδρισμό”; Ὁ “παραδοσιακός”, “ὁ ἀνδρικός” ἀνδρισμός ἔχει ξεπεραστεῖ; 


(“Θέε μοῦ τί λέπομεν στίς μέρες μας” πού ἔλεγε καί ὁ Μακρυγιάννης. Δέν ξέρω πῶς νά ἐκφραστῶ! Ἔγιναν οἱ ἀξίες σκουπίδια καί τά σκουπίδια “ἀξίες”. “Το κακό θά σᾶς ἔρθει ἀπό τούς διαβασμένους” ἔλεγε ὁ Πατροκοσμᾶς. Τό “κακό” ἦρθε καί ἔχει ὄνομα “ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διαβολος”).

Τί ἐννοοῦν μέ τήν φράση “οἰκογενειακή ποικιλομορφία”; Μήπως τίς διαστροφικές συμβιώσεις, ποῦ ἐξευτελίζουν τόν θεσμό τῆς ἀληθινῆς οἰκογένειας; Θά ἐξηγοῦν στά παιδιά μᾶς αὐτές “τίς ποικιλίες” δηλητηριάζοντας τά διά βίου;


(Μεταξύ τῶν εἰσηγητῶν εἶναι καθηγητές πανεπιστημίου, σχολικοί σύμβουλοι, δάσκαλοι καί λοιποί… φοβισμένοι. Τόν μόνο “φόβο” πού δέν ἔχουν εἶναι “φόβο Θεού”. Καί χωρίς Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται κατά τόν ἀείχλωρο λόγο τοῦ Ντοστογιέφσκι).

Τί θά πεῖ, συνεχίζω μέ ἐρωτήματα, ὅτι αὐτό “γίνεται σέ ἀρκετά κράτη τῆς Ε.Ε”; 


Δόξα τῷ Θεῶ ἔχουμε (εἴχαμε) μείνει πίσω ἀπό τήν Εὐρώπη σέ κάποια πράγματα. Ἡ Εὐρώπη, πτῶμα ἄταφο, τυμπανιαίας ἀποφορᾶς, εἶναι ἡ χώρα τῶν Γαδαρηνῶν. Ὁ ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς ἔγραφε: “Ὁ Χριστός ἐπῆρε τόν Σταυρόν Του καί τήν εὐλογίαν Του καί ἀπεμακρύνθη ἀπό τήν Εὐρώπην. Ἔμεινε ζόφος καί δυσωδία. Καί σεῖς τώρα ἀποφασίστε μέ ποῖον θά ὑπάγετε, ποῖον θά ἀκολουθήσετε: τήν σκοτεινήν καί δυσώδη Εὐρώπην ἤ τόν Χριστόν;”. (ἄγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, “Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Οἰκουμενισμός”, ἔκδ. “Ορθόδοξος Κυψέλη”, σέλ. 252). (Εἴδαμε τίς “προκοπές” τῆς Εὐρώπης, αὐτές τίς ἡμέρες, στό τρισάθλιο κοπροθέαμα πού ὀνομάζεται Γιουροβίζιον. Προφανῶς τό ἀλλόκοτο αὐτό πλάσμα ἀπό τήν Αὐστρία, ἐκπροσωπεῖ “τήν νέα ἀντίληψη γιά τόν ἀνδρισμό” πού ὀνειροφαντάζονται οἱ ἡμέτεροι προοδομανεῖς).

Πίσω ὅμως ἀπ’ ὅλα αὐτά τά παρδαλά καρυκεύματα, περί ἀντιμετώπισης τῶν διαφόρων “προκαταλήψεων” στό σχολεῖο, κρύβεται ὁ ἀνομολόγητος στόχος ἀποσύνθεσης, σπίλωσης καί κατασυκοφάντησης τοῦ οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ. 


Ἡ οἰκογένεια, τό εὐλογημένο καταφύγιο, ἡ Μεγάλη του Γένους Σχολή, εἶναι τό τελευταῖο, τό ἔσχατο ὀχυρό της πατρίδας μας. Μέσω τῆς τηλεόρασης, τοῦ τρίτου γονέα, τά παιδιά εἰσπνέουν ὅλες τίς ἀναθυμιάσεις τῆς κοινωνίας. Οὔτε γιά δεῖγμα, ἔστω γιά κάποια ἰσορροπία ἐντυπώσεων, δέν συναντᾶς μία ὁμαλή καί εὐτυχισμένη οἰκογένεια. 

Στά σχολικά βιβλία γλώσσας “διαφημίζεται” τό διαζύγιο. 


(“Απ’ ὅλες τίς μορφές πόνου καί ἀπώλειας τίποτε δέν συγκρίνεται μέ τό διαζύγιο” ἔλεγε ὁ Ἴγ. Μπέργκμαν). 

Δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα κείμενο στό ὁποῖο νά προβάλλεται ἡ φυσιολογική οἰκογένεια. 


Ὑπάρχει ὅμως θέση, ὅπως ἔχω ξαναγράψει, σέ σχολικό βιβλίο, στό τετράδιο ἐργασιῶν Ἅ’ Γυμνασίου (σέ 12-13χρονα παιδιά), γιά κείμενο – ἐξέρασμα στό ὁποῖο ἐξυμνεῖται τό βδελυρότατο τῶν ἐγκλημάτων: ἡ παιδεραστία (σέλ. 16). Ὁ δεσμός 25χρονου μέ 13χρονη μαθήτρια. Ἔτσι γινόμαστε κι ἐμεῖς σιγά σιγά “Εὐρωπαίοι”, ἕνας ἀνθρώπινος πολτός, πού θά καταναλώνει τά ξυλοκέρατα, τίς γουρουνοτροφές μέ τίς ὁποῖες θά μᾶς ἐλεοῦν οἱ Φράγκοι καί οἱ μνημονιακοί λακέδες πού τούς δορυφοροῦν.

Γι’ αὐτό “ὥρα ἠμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθήναι”.

Ἡ πατρίδα καταστρέφεται, ἡ παιδεία κατεδαφίζεται, ἡ οἰκογένεια μαγαρίζεται. 


Οἱ πολιτικοί νάνοι καί ἀρλεκίνοι, ἀντί νά ἀσχολοῦνται μέ τά προβλήματα τοῦ λαοῦ ἀσχολούμαστε ἐμεῖς μέ τά δικά τους. Ἄν θά ἐπιβιώσει ἡ Ἐλιά, ἡ Ποταμιά καί κάθε συμφορά τοῦ τόπου.

Οἱ γονεῖς «νά ταράξουν» στίς μηνύσεις ὅσους βρομίζουν τά παιδιά τους. Γιά τά βιβλία καί τίς καντιποτένιες ἡμερίδες. Οἱ δάσκαλοι νά διδάσκουν “ψυχή καί Χριστό” καί νά μήν φοβοῦνται. Νά τρέμουν ὅσοι ὑπηρετοῦν τά σκοτάδια καί τόν ἄρχοντά τους. 
Ζοῦμε τήν ἀπόλυτη παράνοια. 
Ὅσοι ἀντιστεκόμαστε μᾶς λένε τρελλούς.

Ἔρχεται καιρός”, ἔλεγε ὁ Μέγας Ἀντώνιος, “ἴνα οἱ ἄνθρωποι μανώσιν• ἐπάν δέ ἴδωσι τινά μή μαινόμενον, ἐπαναστατήσονται αὐτῶ, λέγοντες: σύ μαίνει, διά τό μή εἶναι ὅμοιον αὐτοίς”. Θά ἔλθει καιρός πού οἱ ἄνθρωποι θά τρελλαθοῦν, θά παραφρονήσουν. Ἐάν δοῦν κάποιον λογικό, θά ἐπαναστατήσουν ἐναντίον του, λέγοντες: ἐσύ εἶσαι παρανοϊκός, γιατί δέν θά εἶναι ὅμοιός τους.


Δημήτρης Νατσιός - Δάσκαλος

Πηγη: maxitis.gr, agiazoni.gr

0 comments:

Post a Comment

Τα σχόλια στο blog υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μαζί μας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Note: Only a member of this blog may post a comment.